Discusvoer

Alle mensen en dieren hebben voedsel nodig. Dit voedsel bestaat uit een mengsel van koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen,mineralen en sporenelementen. Dit geldt natuurlijk ook voor discusvissen (en alle andere vissen). De kunst is nu om er voor tezorgen dat onze vissen de juiste stoffen in de juiste verhoudingen binnen krijgen.

Aquazonia discusfood is was een volledig visvoeder op basis van garnalen , mosselen en visfilet. In Aquazonia discusfood is geen runder of kalkoenhart verwerkt. vlees of organen afkomstig van warmbloedige dieren zijn ons inziens namelijk ongeschikt om als visvoeder te dienen daar deze voor vissen slecht verteerbaar zijn. Koolhydraten zijn grof gezegd suikers in verschillende vorm zoals sacharine, glucose en dextrose. Er zijn twee soorten n.l. enkelvoudige en samengestelde. Koolhydraten worden door het spijsverteringsstelsel omgezet in enkelvoudige suikers (glucose) en dienen voor de directe levering van energie.

In de lever worden ze omgezet tot glycogeen en dienen als energiereserve. Dit glycogeen wordt opgeslagen in de lever en in de spieren en kan indien nodig door het lichaam weer omgezet worden in glucose. Het overschot aan koolhydraten wordt grotendeels omgezet in vet en opgeslagen. Dit kan leiden tot vervetting van de lever. Het is dus van het grootste belang dat we voedsel met de juiste hoeveelheid koolhydraten geven. Deze juiste hoeveelheden komen voor in onder andere garnalen en vis. Runderhart daarentegen bevat nauwelijks koolhydraten en is mede hierom niet geschikt als discusvoer. Vetten dienen als reserve en zijn opgebouwd uit koolstof, waterstof en zuurstof. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren.

Vetzuren moeten in de voeding aanwezig zijn omdat ze niet door de vis zelf aangemaakt kunnen worden. Verder dienen vetten nog voor het oplossen van bepaalde vitaminen. Teveel of te vet voedsel is net als bij mensen uit den boze. Eiwitten zijn moleculen opgebouwd uit aminozuren en zijn absoluut noodzakelijk in de voeding. Ze zijn nodig voor de groei en voor de energievoorziening. Eiwitten bestaan uit kettingen van gemiddeld 1000 aminozuren. Er zijn 20 verschillende aminozuren die door het organisme in een bepaalde volgorde aan elkaar gehangen worden. Theoretisch zijn er dus oneindig veel verschillende eiwitten mogelijk. Ieder levend wezen heeft zijn eigen lichaamseigen eiwitten. Dientengevolge dienen met het voedsel opgenomen eiwitten eerst door de spijsvertering tot aminozuren ontleed te worden alvorens zij weer tot de juiste lichaamseigen eiwitten opgebouwd kunnen worden. Mensen en dieren kunnen een gedeelte van de benodigde aminozuren door verandering van andere aminozuren synthetiseren, de rest moeten zij met het voedsel, dus door het ontleden van eiwitten opnemen. Deze noemt men daarom essentiële aminozuren. De opbouw van lichaamseigen eiwitten kan daarom alleen maar goed plaatsvinden als er met het voedsel de juiste verhouding essentiële aminozuren opgenomen kan worden.

Praktisch gezien is het dus zo als een eiwit slechts 10% van een benodigd aminozuur bevat er dus ook maar 10% lichaamseigen eiwit opgebouwd kan worden. De voeding moet dus zo samengesteld zijn dat er een zo goed mogelijke verhouding van benodigde aminozuren aanwezig is. Uit het bovenstaande blijkt hoe slecht het is om runderhart te voeren daar dit nauwelijks voor de vis bruikbare eiwitten bevat, dit leidt onherroepelijk tot gebrekverschijnselen. Bovendien zijn eiwitten van warmbloedige dieren voor vissen zeer slecht verteerbaar wat weer tot gevolg heeft dat de darmflora ontregeld wordt waardoor bijvoorbeeld flagelaten weer een grotere kans tot parasiteren gegeven wordt.

Vitaminen zijn voor een vis net zo belangrijk als voor de mens. Vissen kunnen echter zelf geen vitaminen aanmaken, hieruit volgt dat alle voor een vis noodzakelijke vitaminen dus met het voedsel opgenomen dienen te worden. Het is echter niet genoeg om zo maar wat vitaminen door het voedsel te mengen, ook andere stoffen zoals vet zijn noodzakelijk zodat de vetoplosbare vitaminen ook door de darm opgenomen kunnen worden. Mineralen en sporenelementen zijn ook nodig in een gezonde voeding deze zijn echter in het algemeen in voldoende mate aanwezig in de voeding. Al deze stoffen zijn in aquazonia discusfood in de juiste verhouding aanwezig. Aquazonia discusfood is was dan ook een volledig visvoeder. Toch adviseren wij behalve het dagelijks voeren met aquazonia discusfood (of een andere goede garnalen vismix) ook af en toe uw vissen wat afwisseling te bieden door het voeren van bijvoorbeeld artemia, krill, mysis of een goed merk granulaat.